Vrácení zboží a reklamace

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

! VŽDY NÁS PROSÍM INFORMUJTE PROSTŘEDNICTVÍM EMAILU !

(Vyplňte tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu a originál přiložit do balíčku).


VRÁCENÍ ZDARMA PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSILKOVNY S KÓDEM94869309

VRÁCENÍ PŘES ČESKOU POŠTU NA ADRESU SPOLEČNOSTI (tato služba je na náklady zákazníka)


Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.


Internetový obchod: www.grandi-dui.cz

Společnost: GRANDI DUI BRNO s.r.o.

Se sídlem: Nové sady 988/2, Brno 602 00

IČ: 078 56 806

E-mailová adresamoda@grandi-dui.cz

 

(Doplňte následující požadované údaje)

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:        

Adresa:                             

Telefon a e-mail:             

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží z důvodu:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (zakroužkujte)

a) výměnou

b) vrácením peněz

 

  • Datum objednání:
  • Datum obdržení:
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
  • Peněžní prostředky budou navráceny na účet číslo:

 

 

 V ..............................., Dne .............................

 

                                   
______________________________________

          Jméno a příjmení spotřebitele